Blogs Blogs

« Back

Có mấy kiểu bao quy dầu bị hẹp

Hỏi: Thưa các chuyên gia, tôi sắp lập gia đình cần phải có ý định đi cắt da quy đầu, bởi da bao quy đầu của tôi gặp phải hẹp, các bác sĩ cho biết tôi mắc phải bao quy đầu hẹp hoàn toàn, vậy xin hỏi những chuyên gia bao quy đầu hẹp có mấy loại. (Hồng Duy)

Có 3 dạng da bao quy đầu bất luôn thường gặp:

1. Hẹp bao quy đầu hoàn toàn (phimosis): hẹp khít, không dễ dàng thấy miệng sáo

2. Bao quy đầu hẹp không hoàn toàn (paraphimosis): hẹp tuy nhiên còn hở một ít, dễ thấy đường tiết niệu

3. Bao quy đầu dài luôn Giả bao quy đầu hẹp (pseudophimosis), da quy đầu dư, thừa ra gây ra giả hẹp.

Tài liệu liên quan:

dia chi cat bao quy dau

cắt hẹp bao quy đầu ở đâu

chữa liệt dương

Comments
Trackback URL: